W grudniu otrzymaliśmy od Was 3 272,00 zł. Serdecznie dziękujemy za wsparcie!.
A Ty wsparłeś już nas w tym miesiącu?
Źle działalność posłów oceniło 67 proc. badanych przez CBOS. Wynik ten nie zmienił się w stosunku do zeszłego miesiąca, jednak odsetek uważających, że posłowie pracują dobrze wzrósł o 1 punkt procentowy i wyniósł 22 proc. Zdanie nie miało 11 proc. ankietowanych co oznacza spadek o 1 pkt proc. od stycznia.
W raporcie podsumowującym badanie można przeczytać: W lutowych notowaniach Sejmu nadal widoczne jest ubiegłomiesięczne pogorszenie wizerunku tej instytucji, które nastąpiło wskutek kryzysu parlamentarnego, trwającego od połowy grudnia do pierwszej dekady stycznia.
Pogorszyły się również norowania Senatu. Pozytywnie jego pracę ocenia 25 proc. badanych dobrze ocenia pracę izby wyższej (spadek o 3 punkty procentowe), a źle 53 proc. (wzrost o 2 punkty proc.). Zdania nie miało 22 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.).
CZYTAJ TAKŻE:
Sondaż: PiS bezkonkurencyjny w badaniu poparcia partii politycznych
Z kolei poprawiły się oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy – zadowoleni z niej jest 54 proc. (wzrost o 2 pkt proc. ), a niezadowolnych37 proc. (spadek o 2 pkt proc. od stycznia). 9 proc. nie wyraziło opinii w tej sprawi (bez zmian).Negatywnie działalność prezydenta oceniają najczęściej mieszkańcy wielkich miast, najlepiej wykształceni, niepraktykujący lub praktykujący jedynie kilka razy do roku, mający najwyższe dochody na osobę w rodzinie, identyfikujący się z lewicą lub centrum oraz popierający Nowoczesną lub PO.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 2 do 9 lutego 2017 r. na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.